Soudní znalec - Pardubice

Náplň činnosti soudního znalce není jen o soudních posudcích a odhadech cen nemovitostí, ale zahrnuje celou řadu komplexních služeb, které bude jednou v životě potřebovat každý z nás.

Kdo je soudní znalec?

Soudní znalec **je fyzická osoba, kterou jmenuje krajský soud vždy pro specifickou oblast s určitou kvalifikací a praxí. Je jmenován ministrem spravedlnosti podle zákona č. 36/67 Sb. " O znalcích a tlumočnících". Znalec skládá **znalecký slib, který zahrnuje nestrannost a mlčenlivost. Každý znalec je oprávněn vyhotovovat znalecké posudky dle zákona o oceňování majetku. U místně příslušného krajského soudu naleznete seznam znalců podle znaleckých oborů.Kdy můžeme soudního znalce potřebovat? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id145 (86)