Soudní znalec - Ostrava

Se službami soudního znalce se můžeme setkat v několika různých odvětvích. Soudní znalec může rozhodovat o osudu našeho dítěte v případě rozvodu, o špatné práci lékařů v případě nevydařené operace, také při oceňování majetku nebo oceňování škod.

Soudní znalec podle zákona

Soudního znalce jmenuje podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ministr spravedlnosti. Soudní znalec je jmenován pro konkrétní obor, odvětví a specializaci. Navrhnout soudního znalce může jak státní orgán či různé organizace, tak může o toto navržení požádat osoba sama za sebe. Znalec je poté oprávněn zpracovávat znalecký posudek v daném oboru. Před výkonem své funkce musí složit předepsaný slib, kdy se zavazuje k nestrannosti a mlčenlivosti.Jak najdu soudního znalce? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id144 (85)