Soudní znalec - Olomouc

Činnost soudního znalce spočívá především ve vypracování znaleckých posudků nebo odhadů cen nemovitostí. Znalec však nabízí i další služby, které využijí jednak soukromé osoby v běžném životě a jednak jsou jeho služby využívány v průběhu soudního řízení.

Práce soudního znalce je nejčastěji využívána především při oceňování nemovitostí. Své služby však soudní znalci nabízí i v mnoha jiných oborech, jako například všeobecné strojírenství, stavebnictví nebo ekonomika. Pojďme si nyní přiblížit, kdo vlastně soudní znalec je a jaké služby nám nabízí.Kdo je soudní znalec? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id141 (82)