Soudní znalec - Brno

Práce soudního znalce spočívá zejména ve vypracování znaleckých posudků či odhadů cen nemovitostí, ale nejen to. Soudní znalec nabízí celou řadu komplexních služeb, které v běžných životních situací běžně využijeme.

Nejčastěji si práci soudního znalce spojujeme s využitím služby při oceňování nemovitostí. Soudní znalci ale nabízí své služby i mnoha dalších oborech jako ekonomika (odvětví ceny a odhady) nebo strojírenství (odvětví strojírenství všeobecné). A protože se tato problematika týká každého z nás, a ne každý z nás ví, kdo je vlastně soudní znalec, přiblížíme si práci znalců a jejich nabízených služeb podrobněji.Kdo je soudní znalec? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id133 (74)