Rodinné právo

Rozvod je pro všechny zúčastněné jistě ne moc příjemnou záležitostí. Pokud už k němu dojde, je důležité být dobře připraven na všechny situace, které mohou nastat a především znát svá práva.

Rodinné právo je možné definovat jako soubor právních norem, uznávaných a vynutitelných státem, které upravují osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny. Rodinné právo upravuje vzájemné vztahy mezi manžely, možnosti a podmínky zániku manželství, zabývá se určováním rodičovství, vztahy mezi rodiči a dětmi, podmínkami náhradní rodinné péče neboli osvojení, pěstounské péče a v neposlední řadě také vyživovací povinnosti.

Mezi oblast rodinného práva, která je řešena jako jedna z nejčastějších, patří manželství. Jeho  zánik,  vyživovací povinnost a další rozpory, ke kterým dochází během trvání manželství.Rozvod manželství »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id142 (83)