Promlčení pohledávek podle zákona o rodině

Zákon č. 94/1965 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů. Dalším specifikem výživného podle zákona o rodině. Nesplnění vyživovací povinnosti - výživné a pohledávky. Soudní řízení.

Zákon č. 94/1965 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů

který je předpisem speciálním ve vztahu k občanskému zákoníku, rozšiřuje okruh nároků, jichž se týká speciální úprava promlčení, o nároky vyplývající z výživného. Nárok na výživné se nepromlčuje, promlčují se však jednotlivé splátky výživného, a to v obecné promlčecí době tří let ode dne splatnosti.Dalším specifikem výživného podle zákona o rodině »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id104 (42)