Promlčecí lhůta

Každému se někdy stane, že zapomene zaplatit složenku nebo například pokutu. Mnohem horší je, pokud zapomenete zaplatit, co náleží veřejným institucím. Zde pak narůstá dlužná částka velmi rychle. Někdy je však možné využít i promlčecí lhůty.

Co je promlčecí lhůta?

Promlčecí lhůtou se rozumí oslabení možnosti vykonat právo nebo uplatnit právo před soudem. Nejde však o zánik práva jako takový. Právo se promlčí, pokud nebylo vykonáno ve stanovené lhůtě. Lhůty promlčení udává zákon. Ty však nejsou stejné a liší se podle jednotlivých práv. Některá práva však promlčecí lhůty** nepřipouštějí** již ze své podstaty. Nepromlčují se tedy v žádném případě vklady na spoření či běžných účtech. Zvláštní pravidlo platí pro právo zástavní. Promlčení či promlčecí lhůta může být projednávána i u soudu. Ten stanoví výsledek jednání podle zákonného práva, které vychází z promlčecích lhůt jednotlivých práv. Nelze si tedy myslet, že když dojde k opomenutí, ať již úmyslnému nebo neúmyslnému, tak máte vyhráno.Promlčecí lhůty »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id170 (112)