Právní pomoc při vymáhání pohledávek

Velká většina lidí či podniků se setká se situací, kdy se dlužník nemá k zaplacení pohledávky po splatnosti. Je několik možností, jakým způsobem tyto pohledávky vymoct. Jen vybrat ten správný, aby vymáhání bylo co nejefektivnější.

Formy vymáhání pohledávek

Podání** žaloby u soudu je zpravidla posledním krokem, jakým chcete dlužníka donutit, aby dostál svým závazkům. Pokud vám vznikla pohledávka, která je po splatnosti, nejprve se pravděpodobně budete snažit domoct se jejího uhrazení **písemnou upomínkou. V případě, kdy již zasíláte třetí a zároveň poslední, tedy pokus o smír (v níž poukazujete na budoucí využití advokáta, případně ji už píše on sám), a ani na tu se vám nedostane žádné odezvy, je na místě přejít k dalším, razantnějším krokům. S vymáháním pohledávky je dobré zbytečně nečekat, protože s postupujícím časem se šance na získání pohledávané částky snižuje.

Dohoda o uznání závazku a dohoda o splátkách

Platí, že je dobré nechat dohodu sepsat advokátem, a to z důvodu jeho znalosti jejich podstatných náležitostí, které by se neměly opomenout. Tato dohoda je mírnější formou vymáhání, kdy se chcete s dlužníkem, pokud je zrovna ve finanční tísni, dohodnout na splátkách. Pokud vám na ni přistoupí a dohodnuté splátky nebude hradit ve sjednaném termínu, již nemusíte znovu zasílat upomínky, ale předat pohledávku k řešení advokátovi či společnosti zabývající se vymáháním pohledávek. Mimo jiné tím, že dlužník dohodu o splátkách podepíše, uzná závazek (uznání závazku dlužníkem je v praxi někdy téměř neřešitelným problémem).

V poslední době se také začaly psát do těchto smluv rozhodčí doložky. Ty se použijí zejména v případech, kdy je pro vás co nejrychlejší** získání pohledávané částky **důležité (například pokud je v takové hodnotě, kdy je ohrožena existence vašeho podniku). Je důležité však zmínit, že použitím rozhodčí doložky se vzdáváte možnosti soudního jednání a oproti tomu volíte řešení sporu prostřednictvím rozhodčího řízení za účasti rozhodců. U rozhodčího řízení získáte rychleji vydaný platební rozkaz či exekuční příkaz.

Vymáhání pohledávek prostřednictvím soudu

Pokud selhaly veškeré vaše snahy o domluvu na uhrazení pohledávky dlužníkem, je toto právě nejvhodnější chvíle začít řešit věc s** advokátem**, pokud jste tak již neučinili.

Nejprve si s ním sjednáte schůzku, na níž přinesete veškeré dokumenty, které k pohledávce máte. Jednat se může například o** faktury, upomínky, záznamy komunikace mezi vámi a dlužníkem – emaily, dopisy, protokoly z jednání či dodací listy. Na základě těchto dokumentů advokát vypracuje žalobu, kterou bude usilovat o vydání platebního rozkazu. Pokud nastane situace, kdy dlužník nereaguje ani na platební rozkaz, žádá se soud o nařízení **exekuce.

Vymáhání prostřednictvím specializované společnosti

Na našem trhu je mnoho společností, které vám nabízí pomoc s** vymáháním pohledávek**. Je ovšem dobré si vámi zvolenou firmu předem ověřit (reference apod.).

U některých z těchto společností je riziko, že nedodrží správný a účinný postup. Velká většina vymahačů řeší vymáhání formou fyzického nátlaku, což by pro vás mohlo mít důsledek v podobě obvinění ze spolupachatelství v páchání trestných činů vydírání, ublížení na zdraví apod.

Nedodržením správného a účinného postupu se rozumí také to, že společnost, jež vám má vymoct pohledávku, podnikne pouze ty kroky, které jste již učinili sami. Jedná se například o zasílání upomínek, telefonické upomínání a snahu o osobní domluvu, což je u dlužníků, kteří se buďto neustále vymlouvají a slibují, anebo naopak není možné je touto formou zkontaktovat, neefektivní.

Pokud si chcete být jisti, že předáte pohledávku k řešení solidní společnosti zabývající se vymáháním, zjistěte si například, zda nabízí i právní služby (když jsou snahy o zaplacení pohledávky bez soudního jednání marné, přechází se k žalobě). To vám mimo jiné může zajistit i postupování při řešení zákonným způsobem.

Je důležité si uvědomit, že pohledávka, která je vymáhána špatným způsobem, se může stát již dále nevymahatelnou (například kvůli promlčení) a vy kromě skutečnosti, že přijdete o možnost vymoct ji ještě navíc budete muset zaplatit firmě, která ji měla v řešení, za provedené úkony.«« Právní pomoc při vymáhání pohledávek Zajištění pohledávek »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id129 (70)