Právní pomoc při vymáhání pohledávek

Velká většina lidí či podniků se setká se situací, kdy se dlužník nemá k zaplacení pohledávky po splatnosti. Je několik možností, jakým způsobem tyto pohledávky vymoct. Jen vybrat ten správný, aby vymáhání bylo co nejefektivnější.

Možností, jak vymoct od dlužníků pohledávky po splatnosti, je spousta. Záleží jen na vás, který způsob vymáhání je vám bližší či na okolnostech, které vás mohou dovést k razantnějšímu jednání. U všech typů vymáhání je však dobré najmout advokáty, a to z toho důvodu, že se ve většině případů vymáhání pohledávky musí nakonec řešit prostřednictvím soudu či rozhodčího řízení. K tomu, abyste mohli využít právní pomoc, musíte mít nachystány dokumenty, které jasně prokazují, že na pohledávku máte právo (faktury, dodací listy, smlouvy apod.) **Vymáhání pohledávek **řeší občanský i obchodní zákoník.Formy vymáhání pohledávek »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id129 (70)