Neplatnost právního úkonu - judikatura

Sborník stanovisek, zpráv o rozhodování soudů a soudních rozhodnutí. Právní rozhledy. Soudní judikatura. Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu. Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu České republiky.

Sborník stanovisek, zpráv o rozhodování soudů a soudních rozhodnutí

Nejvyšších soudů ČSSR, ČSK a SSR 1970-1983 s. 459: Neplatnost právního úkonu vyjádřená v § 37 o. z. je neplatností absolutní od počátku bez ohledu na to. zda se někdo důvodu neplatnosti dovolal, a je nerozhodné, zda došlo k vydáni soudního rozhodnutí určujícího, že právní úkon je neplatný.Právní rozhledy č. 7/1998 »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id67 (5)


Další části tohoto článku


Dále by Vás mohlo zajímat