Náklady spojené s uplatněním pohledávky

Je-li zaplacení pohledávky včetně příslušenství vymáháno soudní cestou, nevyměřuje se z příslušenství soudní poplatek. Soudní poplatek z příslušenství by se vyměřoval pouze tehdy, pokud by bylo zaplacení příslušenství samostatným předmětem řízení.

Náklady spojené s uplatněním pohledávky

jsou příslušenstvím pohledávky a věřitel má vůči dlužníkovi nárok na jejich náhradu, pokud byla v soudním řízení jejich náhrada úspěšně uplatněna. Totéž se týká nákladů soudního řízení a s ním spojeného právního zastoupení (zastoupení na vymáhání pohledávek).Náhrada nákladů řízení a žaloba »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id74 (12)