Mediapol News ochrana dobrého jména na internetu

Akademie je jedna ze společností, která využila servis dobré reputace MEDIAPOL. Trvání poškození obchodního jména a dopady. Jak se bránit pomluvě na internetu? Odborný tým se postará za Vás. Poškození práv společnosti a jednotlivců na internetu.

Právní odpovědnost blogů, diskusních fór a majitelů www stránek

Hlavní důvody, proč by měl majitel www stránek odstranit negativní stránku poškozující akademii:

  • V případě trestněprávní záležitosti má každý povinnost mimo jiné zabránit trestnému činu, pokud se děje.

Jakmile upozorníte web na páchání trestného činu a web neučiní vše, aby došlo k odstranění závadného textu, tak se jedná:

  • podílení se na trestném činu,
  • spolupachatelství,
  • nepřekažení trestného činu nebo o porušení vnitřních podmínek, za jakých má web právo na provoz.

**Tyto podmínky platí také pro www stránky, které mají umožněnou diskusi v prostoru svých www stránek.
**

**Tyto podmínky platí také pro poskytovatele webhostingu, tedy samotnou službu, která umožňuje provoz webových stránek. **

Velice často se majitelé webů ohrazují tím, že jsou pouze majitelé stránek a negativní diskuze například na téma ZFP akademie je volnou věcí diskutujících a svoboda projevů. Zde se bohužel jedná o fatální omyl, který v lepším případě stojí majitele stránek nemalou pokutu a v horším kriminál.«« Odstranění negativních blogů Přispívám do diskusního fóra anonymně - hrozí mi pokuta za poškozování jména firem? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id119 (57)