Mediapol News ochrana dobrého jména na internetu

Akademie je jedna ze společností, která využila servis dobré reputace MEDIAPOL. Trvání poškození obchodního jména a dopady. Jak se bránit pomluvě na internetu? Odborný tým se postará za Vás. Poškození práv společnosti a jednotlivců na internetu.

Pomluvy na internetu

Vzhledem k tomu, že internet je dnes využíván více než polovinou populace, má pomluva, lež, urážka, rasistický text apod. dalekosáhlé dopady a to ne pouze morální, ale dnes také v oblasti rozhodnutí soudu trestního, obchodního a občanského. **Jako jednou z prvních velkých společností, které zahajují právní kroky společně se specializovanou firmou MEDIAPOL News je akademie.
**

**Jedna z nejvýznamnějších firem v ČR, které nabízí komplexní servis "Dobré reputace" pro firmy, podnikatele, osoby i obchodní značky je společnost MEDIAPOL News. 
**
## Poškození obchodního jména a dopady

V případě, že dojde k pomluvě například ve večerních zprávách ČT, tak tato zpráva zazní minutu. V případě, že dojde k pomluvě na internetu, tak můžeme dohledávat následky ve vyhledavačích po dobu desítek let. U společnosti akademie se jedná především o cílenou pomluvu konkurenčních firem. Je naprosto běžné, že lidé, když hledají informace o firmě, tak navštíví právě internet, aby zjistili, zda se stát zákazníkem. Společnost akademie si plně uvědomuje dopady negativní kampaně konkurence což je také důvod současné právní a technologické obrany.Jak se bránit negativním slovům ve vyhledavači »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id119 (57)