Dluhová poradna

Chcete si zrealizovat některé své přání nebo sny, avšak momentálně nemáte dostatek financí? Můžete si peníze půjčit a tím rychleji dosáhnout svého cíle. Položte si však otázku: „Je to skutečně nutné?“

Rozvaha příjmů a výdajů pomůže ke správnému rozhodnutí

Pokud máte zájem o půjčku, měli byste si nejdříve pečlivě propočítat, jaké jsou Vaše možnosti a zda je i do budoucna splácení půjčky ve Vašich silách. Na kurzech finanční gramotnosti se můžete naučit vytvořit jednoduchou finanční rozvahu příjmů a výdajů. Pojďte si ji nyní udělat s námi:

Jak vytvořit rozvahu příjmů a výdajů?

Na jednu stranu rozepište v jednotlivých částkách veškeré své pravidelné každoměsíční příjmy. Pokud se příjmy měsíc od měsíce liší, raději při výpočtu použijte nižší částky. Na druhou stranu si pak vypište opět v jednotlivých částkách veškeré své pravidelné každoměsíční výdaje. Nezapomínejte ani na takové výdaje, které nejsou každý měsíc stejně vysoké, ale se kterými je přesto potřeba počítat, jako je třeba útrata za telefon, oblečení, občerstvení, kulturu, knihy, sport apod.

Co když se výdaje blíží příjmům, anebo jsou i vyšší?

Nyní sečtěte veškeré Vaše příjmy a napište výsledek. Vedle zase sečtěte veškeré výdaje a napište výsledek. Pak nižší částku odečtěte od té vyšší. Záměrně neuvádíme, která částka je vyšší a která nižší. Předpokladem je, že vyšší budou příjmy, avšak jsou i takové domácnosti, kde jsou obě částky prakticky stejné, anebo kde jsou dokonce pravidelné výdaje vyšší než pravidelné příjmy. Právě tyto domácnosti jsou nejvíce ohroženy dluhovými problémy a to zvláště v případě, pokud jako řešení problému zvolí půjčku. V případě těchto domácností je půjčka tím nejhorším řešením, jaké je vůbec možno zvolit, protože šance na její splacení je mizivá, prakticky nulová a je téměř jisté, že domácnost skončí v exekuci.

Mnohem bezpečnějším a praktičtějším řešením finančních problémů je zapomenout na veškeré půjčky a raději si pozorně prohlédnout tu stránku rozvahy, na které jsou vypsány všechny pravidelné výdaje. Mnohdy se objeví možnost, jak je snížit. Například účty za telefon je možné snížit tím, že ke komunikaci budeme více používat internet, z nějž je možné psát bezplatné sms nebo e-mailové zprávy, dále můžeme zrušit třeba kabelovou televizi, anebo omezit výdaje za oblečení a kulturu na polovinu. Jsou i také položky, které je možné vynechat úplně. Nakonec možná zjistíte, že spoustu výdajů je možné seškrtat a ještě si vytvořit úspory.

Je půjčka reálně ve vašich možnostech?

Jiná, podstatně pozitivnější situace nastává, pokud příjmy značně převyšují výdaje. Přesto i v takové domácnosti může přijít situace, kdy zatoužíte po něčem, na co ze svých úspor momentálně nestačíte a tak se začnete zajímat o možnosti půjček.

I vy byste se ale měli pečlivě rozmyslet na tím, zda budete do budoucna skutečně schopni bez problémů každý měsíc po mnoho let splácet často i poměrně vysoké sumy. Je nutné počítat s tím, že vaše finanční situace se může ze dne na den změnit a že vypadne některý z Vašich příjmů, takže si vypočtěte, zda budete schopni každý měsíc odložit určitou částku na splátky i v případě, že o jeden z příjmů přijdete. Pakliže v případě výpadku jednoho z příjmů již nebudete schopni splácet, raději si půjčku neberte. Půjčka se jeví jako relativně bezpečné řešení jen tehdy, pokud ji dokážete splácet i v takovém případě, kdy jeden z příjmů Vaší domácnosti vypadne.

Stejně tak v případě půjčky (ale i bez ní) počítejte s určitou finanční rezervou pro případ nenadálých událostí – obvykle se doporučuje mít bokem finanční rezervu minimálně ve výši celkových příjmů Vaší domácnosti za tři měsíce.«« Kurzy finanční gramotnosti Jak nespadnout do dluhové pasti »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id185 (127)