Dluhová poradna

Chcete si zrealizovat některé své přání nebo sny, avšak momentálně nemáte dostatek financí? Můžete si peníze půjčit a tím rychleji dosáhnout svého cíle. Položte si však otázku: „Je to skutečně nutné?“

Mnohdy si půjčujeme peníze na věci nebo zážitky, bez kterých bychom se dokázali obejít. Krátkodobé radosti v podobě dárků, dovolených anebo automobilů či elektrospotřebičů nás stejně brzy omrzí a jejich cena jde navíc rychle dolů; vzpomínky na luxusní dovolenou také vyvanou a nyní zbývá jen realita v podobě dluhů. Pamatujte, že když si půjčujete, radost z nové věci bude vykoupena nutností platit za ni ještě dlouho a dlouho poté, kdy už ji ani možná nebudete používat. Není nakonec lepší oželet ji a vyhnout se tím starostem se splácením?Kurzy finanční gramotnosti »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id185 (127)