Advokátní kancelář - Ostrava

V běžném životě dochází k momentům, kdy je potřeba se obrátit na odborného právníka, aby nám pomohl vyhrát jakýkoliv spor. Musíte řešit dědictví, prodej nemovitostí, sousedské vztahy, absolvujete rozvod, je nutné upravit péči o děti?

  • Je mnoho právních úkonů v životě, které nezvládneme sami vyřešit. Je to oblast, kdy se musíme spolehnout a obrátit na erudovaného právníka. Bez odborné právní pomoci, nemá laik šanci zvítězit v kterémkoliv sporu. Pojďme si přiblížit, co si pod pojmem advokát představit, jaké má vzdělání, a v jakých oblastech se na něm můžeme obrátit.


  • Svobodné povolání »»

    Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id3717 (1961)