Základní zásady daňového řízení § 2

Zásada Zákonnosti - daňového řízení, součinnosti, přiměřenosti, volného hodnoceni důkazů, neveřejnosti daňové řízení, zásada oficiality, zásada neformálnosti, zásada mlčenlivosti v daňovém řízení.

Zásada Zákonnosti - daňového řízení

Správci dani jednají v řízení o daních v souladu se Zákony. Chrání zájmy státu a také dbají na zachování práv a právem chráněným zájmů daňových subjektů a ostatních osob zúčastněných na daňovém řízení.

  • Závazné tedy nejsou pokyny MF ČR řady D. Ty je nutné chápat pouze jako doporučeni ministerstva financi, ale ne jako obecně závazný právní předpis.

  • Správce daně má povinnost respektovat práva daňových subjektů, nikoliv je chránit, jako je tomu u zájmů státu.Zásada součinnosti - daňového řízení »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id100 (38)