Vymáhání pohledávek Ostrava

Stále častěji se stává, že lidé nedostojí svým finančním závazkům. Zapomínají platit výživné, úhrady telefonních účtů a berou si bezhlavě půjčky. Tím se dostávají do dluhové pasti a věřitelé musí své pohledávky vymáhat soudní cestou.

Vztah mezi věřitelem a vymahačem

Vztah mezi věřitelem a vymahačem je dán smlouvou. Ta může mít jak ústní, tak písemnou formu. Doporučuje se mít smlouvu sepsanou. Předejde se takto zdlouhavému prokazování v případě zapírání smluvního vztahu. Podobně jako u jiných smluv podepisuje se i tato pouze, pokud je zcela jasná a nejsou sebemenší pochybnosti o jejím obsahu. Jestliže se jedná o vymahače - exekutora, je tento dokument již přímo nařízením exekuce.«« Nevhodné úkony při vymáhání Diskuze, zkušenosti a recenze »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id181 (123)