Vymáhání pohledávek Ostrava

Stále častěji se stává, že lidé nedostojí svým finančním závazkům. Zapomínají platit výživné, úhrady telefonních účtů a berou si bezhlavě půjčky. Tím se dostávají do dluhové pasti a věřitelé musí své pohledávky vymáhat soudní cestou.

Nevhodné úkony při vymáhání

Vymáhání dlužné částky má svá pravidla, která by měl věřitel dodržovat. Mnohdy se stává, že dochází k nekorektním činům, které mohou hraničit s kriminální činností. Není se čemu divit, když věřitel bývá na dlužníka naštvaný. To vyvolává impulsivní jednání, které mnohdy přechází do agrese. Lépe je proto v takovém případě řešit věci s odstupem času a s chladnou hlavou. Věřitel nesmí v žádném případě dlužníkovi ani jeho rodině vyhrožovat ublížením na zdraví, majetkovou újmou nebo jinak. Přestože může dlužníka libovolně upomínat o zaplacení dlužné částky, vše musí být korektní v mezích zákona. V žádném případě tato upozornění nesmí vyvolat pocit zastrašování nebo vydírání. Za nepřípustné je rovněž považováno posunutí doby splatnosti za souhlas s mnohonásobným navýšením úroku. To může být považováno za lichvu.«« Způsoby vymáhání Vztah mezi věřitelem a vymahačem »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id181 (123)