Uznání dluhu

Půjčujete někomu peníze? Je to váš dobrý známý nebo dokonce rodinný příslušník, kterému důvěřujete? Ani by vás nenapadlo, že by vám mohl peníze nevrátit? I přesto je však lepší dát půjčce náležitou právní formu.

Pokud dáte** půjčce** právní formu, máte díky tomu jistotu, že v případě, kdy by se z dobrého známého vyklubal lhář, který vám nehodlá nic vrátit, nezbudou vám jen oči pro pláč.Co je to uznání dluhu? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id155 (97)