Směnka vlastní

Přáteli buďme, dluhy si plaťme. Přestože důvěra k přátelské straně může být bezmezná, v případě peněz nespoléhejme na čestné slovo ani dobré mravy, protože peníze také mohou nadělat zlou krev a jak klasik říká, co je psáno, to je dáno.

Při půjčce zapomeňte na sliby

Písemný doklad při o poskytnutí** finanční půjčky** pomáhá předcházet případným problémům nebo rozporům při navrácení zapůjčené částky. Vhodným řešením je vystavení směnky s přívlastkem vlastní, která při splnění všech náležitostí má podobu cenného papíru, dokazujícího proběhlou finanční operaci. **V případě směnky vlastní je ten, kdo si peníze půjčuje výstavce a ten, kdo půjčku poskytuje reminent (první vlastník). **Výstavce se svým podpisem zavazuje vrátit zapůjčené peníze reminentovi nebo osobě, na kterou bude směnka převedena. Aby byla **směnka vlastní **platná, musí obsahovat údaje, které jsou nezpochybnitelné, jasné a konkrétní.Směnka je důkaz a zároveň pojistka »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id153 (95)