Směnka cizí

Slib a příkaz jsou slova s rozdílným významem. Přesto mají něco společného, bývají uváděny na směnkách a měly by být zárukou proběhlé finanční operace. Zatímco slib je osobní, příkaz v sobě skrývá žádost o provedení služby.

Rozdíl mezi platebním příkazem a slibem

Pokud vystavujete směnku, kde slibujete dostát svému závazku, je to směnka vlastní a vy vystavujete** platební slib**. Můžete také přikázat, aby někdo za vás směnku zaplatil a to je směnka cizí (trata), kdy žádáte o platební příkaz ve prospěch osoby označené na směnce. Právoplatná směnka je dlužnickým cenným papírem na řad (převoditelný rubopisem), to znamená, že směnka může být převedena na cizí osobu. Obsahem uvedeným ve směnce jsou zákonem předepsané údaje.Role směnečníka je zásadní »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id154 (96)