Směnečný platební rozkaz

Podpisy na směnce, částka a datum splatnosti mívají někdy nepříjemnou dohru, stávají se důkazem při žádosti o vydání směnečného platební rozkazu. Že jde o peníze je zřejmé, ale z jakého důvodu, na koho a kým byl rozkaz vydán, je příběhem několika aktérů.

Když spor věřitele a dlužníka řeší soud

Jednoduše řečeno** směnečný platební rozkaz** (dále rozkaz) je soudním rozhodnutím. Smí ho vydat samosoudce jako předseda senátu ve zkráceném směnečném soudním řízení a to bez nařízení jednání a slyšení žalovaného. Žalovaný je v tomto případě ten, kdo podepsal směnku se závazkem splatit dluh a nevrátil ve stanoveném termínu půjčenou částku, vydanou oproti směnce.Vydaný rozkaz, který je věcně příslušný ke krajskému soudu,  musí být doručen do vlastních rukou žalovaného.Směnka jako důkaz u soudu »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id151 (93)