Poradenství a konsolidace pohledávek

Mnoho domácností či firem se v dnešní zadlužuje, nakupuje na úvěr nebo leasing, to je přirozený stav. Někdy ale spotřebitelům půjčky přerostou přes hlavu a lidé řeší splácení půjček další půjčkou. Dobrým řešením může být konsolidace pohledávek.

Co je to oddlužení?

Pokud naplňuje dlužník podmínky úpadku nebo hrozícího úpadku a současně je schopen svým nezajištěným věřitelům jednorázově (nebo ve splátkách) po dobu 5 let uhradit alespoň 30 % jejich pohledávek, může svoji finanční situaci řešit takzvaným oddlužením. Možnost oddlužení poskytuje dlužníkovi uhradit 30 % jeho závazků, a pak je dlužník osvobozen od placení zbytku závazků. Všichni věřitelé však musí s tímto postupem souhlasit. Tedy musí uvěřit, že se jedná o poctivého dlužníka, který má snahu svým závazkům dostát.«« Co je exekuce? Co nabízí finanční poradenská společnost? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id135 (76)