Poradenství a konsolidace pohledávek

Mnoho domácností či firem se v dnešní zadlužuje, nakupuje na úvěr nebo leasing, to je přirozený stav. Někdy ale spotřebitelům půjčky přerostou přes hlavu a lidé řeší splácení půjček další půjčkou. Dobrým řešením může být konsolidace pohledávek.

Finanční poradenské služby

Pokud se jedná se o dlužníka, jehož spotřební výdaje a příjmy jsou nevyrovnané, a který není schopen splácet své závazky, může se poměrně snadno dostat do problémů. Pokud se dlužník nerozhodne včas řešit svoji finanční situaci, mohou věřitelé vymáhat své pohledávky způsoby, jejichž důsledky pro dlužníka budou často velice dramatické. Dlužník samozřejmě nemusí mít veškeré finanční znalosti, nemusí znát řešení své finanční situace, ale může podniknout kroky, kdy za něj bude řešit jeho situaci odborník. Dlužník se může obrátit na některou poradenskou firmu, která jeho finanční situaci posoudí a nabídne mu řešení na míru.«« Konsolidace půjček ručená nemovitostí Co je exekuce? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id135 (76)