Poradenství a konsolidace pohledávek

Mnoho domácností či firem se v dnešní zadlužuje, nakupuje na úvěr nebo leasing, to je přirozený stav. Někdy ale spotřebitelům půjčky přerostou přes hlavu a lidé řeší splácení půjček další půjčkou. Dobrým řešením může být konsolidace pohledávek.

Jak probíhá konsolidace dluhů?

V první řadě je třeba zjistit skutečnost, zda dlužník opravdu konsolidaci dluhů jako takovou vůbec potřebuje. Pohled dlužníka na jeho finanční situaci se nemusí shodovat s názorem odborníka. Jinými slovy, ideální řešení je návštěva nezávislého finančního poradce, který dokáže v tomto ohledu poradenství nabídnout vhodné řešení. Mnohé půjčky mohou být výhodné, že konsolidace dluhů nemusí být potřebná, ale ve většině případů tomu tak není. Pak je třeba obrátit se na společnost, která konsolidace dluhů nabízí. První kontakt lze učinit například telefonicky, nebo i přes internet.«« Co je to konsolidace půjček? Co konsolidační společnosti nabízejí? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id135 (76)