Poradenství a konsolidace pohledávek

Mnoho domácností či firem se v dnešní zadlužuje, nakupuje na úvěr nebo leasing, to je přirozený stav. Někdy ale spotřebitelům půjčky přerostou přes hlavu a lidé řeší splácení půjček další půjčkou. Dobrým řešením může být konsolidace pohledávek.

Analýza a finanční plán na míru

Odborný finanční poradce tedy provede analýzu Vašich příjmů a výdajů a vytvoří **takový finanční plán, který odpovídá Vašim finančním možnostem, tedy **finanční plán na míru. Na schůzce s finančním poradcem proto předložte svému poradci veškeré smlouvy či závazky, které máte sjednané, zejména pak úvěry a půjčky. Ty obvykle tvoří v rodinném rozpočtu největší výdaje. Ovládnutí dluhů nemusí být Vaší doménou, patří ale mezi základní dovednosti a znalosti finančního specialisty.«« Vyrovnaný rozpočet - příjmy a výdaje Diskuze, zkušenosti a recenze »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id135 (76)