Poradenství a konsolidace pohledávek

Mnoho domácností či firem se v dnešní zadlužuje, nakupuje na úvěr nebo leasing, to je přirozený stav. Někdy ale spotřebitelům půjčky přerostou přes hlavu a lidé řeší splácení půjček další půjčkou. Dobrým řešením může být konsolidace pohledávek.

Finanční poradenství a konsolidace půjček - Jihlava a okolí

Mnohdy vidíme kolem sebe mnoho krásných věcí, které ani nepotřebujeme, ale prostě si je chceme koupit. Nemáme sice volné finanční prostředky, ale říkáme si – k čemu je úvěr **či leasing? Vždyť to máme za chvíli splacené. Vysněnou věc si tedy koupíme, (možná za nedlouho další předměty), ale časem můžeme lehce zjistit, že celková výše splátek přesahuje naše možnosti. Mnozí z nás tuto situaci řeší bezúčelovou hotovostní půjčkou, ale mnohdy to bývá pouhé vyrážení klínu klínem. Co pak? V takovém případě je vhodné **obrátit se na poradenskou firmu, která dokáže nabídnout vhodné řešení finanční situace, například formou konsolidace půjček.Co je to konsolidace půjček? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id135 (76)