Pohledávky v insolvenčním řízení

Orientace v insolvenčním právu může být obtížná zejména pro neprávníky. Kvůli krátkým lhůtám v insolvenčním řízení je tedy nutné se co nejrychleji zorientovat a informovat se o možnostech realizace svých práv a povinností.

Na průběh** insolvenčního řízení mají zásadní vliv věřitelé**. Právě jim umožňuje insolvenční zákon ovlivnit způsob řešení úpadku a vybrat osobu insolvenčního správce. Dále jim zákon umožňuje, aby v případě, kdy je možnost volby, zvolili, zda formou řešení bude konkurz nebo reorganizace, nebo která z forem oddlužení bude realizována.

Insolvenční zákon má několik fází. Z pohledu věřitele jsou fáze insolvenčního řízení vetšinou následující.

  • Podání insolvenčního návrhu
  • Zahájení insolvenčního řízení
  • Lhůta k přihlášení pohledávky
  • Rozhodnutí o úpadku dlužníka
  • Přezkoumání jednání
  • Schůze věřitelů
  • Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka
  • Pohledávky v insolvenčním řízení


V rámci insolvenčního řízení rozeznáváme několik druhů pohledávek »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id160 (102)