Pohledávky v daňovém řízení

Daň, správa daně, správci daně (§1). Penále, zvýšení daně, náklady daňového řízení, úroky a pokuty. Správou daně se rozumí právo, nikoliv povinnost ve vztahu ke správnému zjištěni stanoveni daně a splněni daňových povinnosti.

Daň, správa daně, správci daně (§1)

Problematiku daňových pohledávek (nedoplatků) upravuje Zákon č. 337/1992 Sb., o spravě dani a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, který je základním procesně právním předpisem daňového řízení. V jednotlivých kapitolách cele teto hlavy II se paragrafy v titulcích týkají výhradně tohoto Zákona. V době zpracovaní textu se blížila novela daňového řadu účinná od 1. 1. 2007. Dani se podle tohoto Zákona rozumí nejenom daně v obecném smyslu, ale také poplatky, odvody, zálohy na tyto příjmy a odvody za porušeni rozpočtové kázně.Penále, zvýšení daně, náklady daňového řízení, úroky a pokuty »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id99 (37)