Pohledávka a promlčení

Dluží vám někdo peníze a dlouho je nevrací? Potom byste si měli najít dokument, na jehož základě určíte, kdy začala běžet promlčecí lhůta. Po jejím uplynutí totiž váš nárok na pohledávku zaniká.

Desetiletá promlčecí lhůta

U sociálního pojištění, které zaměstnancům platí zaměstnavatel, je promlčecí lhůta desetiletá. U nezaměstnaných je placení sociálního pojištění dobrovolné. Dále platí desetiletá promlčecí lhůta pro písemný dokument zvaný uznání dluhu. Dále také pro možnost vymáhat pohledávku uznanou soudem pomocí exekutora – to znamená, že pokud se během základní tříleté promlčecí lhůty obrátíme na soud a on uzná naši pohledávku, máme 10 let na to, abychom kontaktovali exekutora a on vykonal na dlužníkovi exekuci.«« Pětiletá promlčecí lhůta Občanský a obchodní zákoník »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id167 (109)