Pohledávka a promlčení

Dluží vám někdo peníze a dlouho je nevrací? Potom byste si měli najít dokument, na jehož základě určíte, kdy začala běžet promlčecí lhůta. Po jejím uplynutí totiž váš nárok na pohledávku zaniká.

Pětiletá promlčecí lhůta

Výjimkou ze základní tříleté promlčecí lhůty je pětiletá promlčecí lhůta u zdravotního pojištění. Placení zdravotního pojištění je v České republice povinné. Zdravotní pojištění je nutné platit za každý měsíc a to nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce (například zdravotní pojištění za leden 2011 je nutno zaplatit do 8. února 2011). Pozor – to znamená, že zdravotní pojištění nelze zaplatit například za celý rok 2011 teprve v prosinci 2011 atp. Zaměstnancům platí zdravotní pojištění zaměstnavatel. Pokud se však jedná o podnikatele nebo nezaměstnané osoby, které nejsou vedeny v evidenci úřadu práce (osoby bez zdanitelných příjmů), tyto osoby a podnikatelé si zdravotní pojištění platí sami. Za děti, studenty, důchodce a osoby vedené v evidenci úřadu práce platí povinné zdravotní pojištění stát. Pokud by si osoby, které jsou povinny si platit zdravotní pojištění samy, svou zákonnou povinnost neplnily, pak jim zdravotní pojišťovna může předepsat povinnost zaplatit zdravotní pojištění zpětně a to včetně penále. Někdy se však stane, že pojišťovna přijde na dluh na zdravotním pojištění teprve po pěti letech od doby, kdy mělo být zdravotní pojištění zaplaceno. V takovém případě má dlužník právo vznést písemnou námitku promlčení a pojišťovna tím ztratí právo** vymáhat pohledávku** na pojistném. Pokud však dlužník na žádost o zaplacení dluhů na pojistném nebude reagovat v domnění, že to díky uplynutí promlčecí lhůty není potřeba a námitku nevznese, začíná pojišťovně běžet nová pětiletá promlčecí lhůta na** vymáhání pojistného**.«« Tříletá promlčecí lhůta Desetiletá promlčecí lhůta »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id167 (109)