Pohledávka a promlčení

Dluží vám někdo peníze a dlouho je nevrací? Potom byste si měli najít dokument, na jehož základě určíte, kdy začala běžet promlčecí lhůta. Po jejím uplynutí totiž váš nárok na pohledávku zaniká.

Tříletá promlčecí lhůta

Pokud vám někdo dluží peníze a nevrací je, dejte si dobrý pozor na promlčecí lhůtu, která je** tříletá**. Mohlo by se totiž klidně stát, že promlčecí lhůtu prošvihnete a pak už nebudete mít na své peníze žádný právní nárok. Promlčecí lhůta začíná běžet ode dne, kdy měl být dluh splacen. Aby mohl být tento den určen, je nutné mít nějaký dokument dokazující, do kdy nebo kdy měl být dluh **splacen. Popřípadě, pokud nebylo žádné datum, do kdy nebo kdy má být dluh splacen, určeno, pak začíná promlčecí lhůta běžet ode dne, kdy vaše **pohledávka vznikla.«« Pohledávka a promlčení Pětiletá promlčecí lhůta »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id167 (109)