Inkaso pohledávek

Pokud Vám neustále narůstá množství neuhrazených pohledávek po době splatnosti nebo máte problémy s platební morálkou Vašich odběratelů, je tu pro Vás řešení v podobě inkasa pohledávek. S pomocí specializované firmy získáte své peníze rychle zpět!

Realizace pohledávek je bohužel velkým problémem českého trhu. Standartní způsoby vymáhání již dávno nejsou efektní a platební neschopnost odběratelů je často hlavním důvodem krachu bankovních subjektů a finančních společností. Neuhrazené pohledávky za Vás nikdy nevyřeší policie. Na trestní oznámení raději zapomeňte, získáte zde jen morální satisfakci, která Vám peníze stejně nevrátí. Problematiku vymáhání pohledávek dokáží efektivně vyřešit pouze odborníci a profesionální firmy.

Když se řekne vymahačská firma, **mnozí si představí nekalé praktiky lichvářů spojené s mafiánskými praktikami a nesolidností. Měli bychom si vybrat agenturu podle referencí a doporučení klientů a seznámit se se způsobem její prezentace.
**

Při řešení vymáhání pohledávek se Vám nabízí několik řešení:

  1. **Mimosoudní vyrovnání s pomocí specializované firmy - **výhodou těchto firem je fakt, že se na vymáhání pohledávek doslova specializují a dokáží celou věc zdárně dovést až k závěru. Metody a způsoby vymáhání má však každá firma rozdílné. Některé firmy spolupracují s majitelem pohledávky tak, že po dlužníkovi požadují zálohy. Inkasní firmy zase pracují na takovém systému, že dlužníka bombardují upomínkami, výhružnými dopisy a telefonáty. Jiné firmy zase do vymáhání zapojují nezákonné metody - peníze po dlužníkovi vyžadují násilím, přičemž mu značně znepříjemňují život a ohrožují jeho dobré jméno.
  2. **Vymáhání soudní cestou - **je smutné, že dnes zadlužení lidé nemají se svými závazky žádné obavy z možného trestu a dokonce ani z vězení. Za jejich zadlužení jim totiž nehrozí žádné trestní postihy. Pokud si Vy jako majitel pohledávky k vymáhání přizvete pomoc právníka, není dlužník povinne zaplatit Vám soudní ani právnické výlohy. Vy sice své peníze prostřednictvím soudu vyhrajete, ale přijdete o nemalou částku díky soudním poplatkům a odměnám za advokátní služby. Po soudním procesu nastává exekuce. Ani zde však nemusíte zvítězit! Dlužník se zde totiž snadno může stát žalobcem. To v případě, kdy exekutoři zabaví majetek patřící třetí osobě. Žaloba se nebude týkat exekutora, ale Vás...
  3. **Vymáhání vlastními silami - **tento způsob vymáhání je nejjednodušší a nikomu nic nemusíte platit. I zde však najdeme negativa. Dlužník se Vám může chytře vyhýbat, nemusí Vám brát telefony, vybírat poštovní zásilky ani odpovídat na emaily. Dlužník může také získávat čas na to, aby svou zadluženou společnost předal k likvidaci nebo konkursu. Je zde i velká pravděpodobnost, že ztratíte svůj drahocenný čas vymáháním a z dlužníka své peníze stejně nedostanete. Vymáhání pohledávek vlastními silami bývá spíše ztrátové...


Inkaso pohledávek »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id139 (80)