Promlčení a prekluze pohledávky

S ohledem na skutečnost, že k promlčení nepřihlíží soud z úřední povinnosti, může věřitel zažalovat u soudu i dluh již promlčený. Závisí potom pouze na aktivitě dlužníka, zda námitku promlčení v řízení vznese či nikoli.

Institut promlčení

Podle právních předpisů:
- zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 191/1950 Sb., - zákon směnečný a šekový ve znění zákona č. 29/2000 Sb. - zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku ve znění pozdějších předpisů.Promlčení představuje jeden z právních následků marného uplynutí doby »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id96 (34)