Promlčecí doba pohledávek - počátek lhůt

Zákon stanoví určitá pravidla rovněž pro běh promlčecí doby. Promlčecí doba je objektivní skutečností a plyne nezávisle na vůli účastníků právního vztahu. Zpravidla probíhá plynule. Na její běh nemá vliv změna v osobě věřitele nebo dlužníka.

U práv na plnění z pojistné smlouvy

začíná plynout promlčecí doba za rok od pojistné události (v případě smluv uzavřených do 31. 12. 2004 platí obecná tříletá promlčecí doba, v případě smluv uzavřených po 1. 1. 2005 platí dle zákona č. 57/2004 Sb. o pojistné smlouvě u práva na plnění ze životního pojištění desetiletá promlčecí doba, u práva na plnění z ostatních druhů pojištění tříletá promlčecí doba).«« U práv, která musí být uplatněna nejprve u fyzické nebo právnické osoby U práva oprávněného dědice na vydání dědictví »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id98 (36)