Likvidace společností

Chcete nebo potřebujete zjistit, co je likvidace společnosti a jakým způsobem probíhá? Znáte důvody, na základě kterých se provádí? Pojďte si přečíst nejen o tom, co říká zákon.

Povinnosti likvidátora

Likvidátor musí na úvod sestavit likvidační účetní rozvahu a soupis jmění společnosti. Dále oznámí vstoupení společnosti do likvidace všem věřitelům společnosti a informaci musí také zveřejnit v Obchodním věstníku. Likvidátor je povinen vypracovat zprávu o tom, jak likvidace probíhá spolu s návrhem, jak se bude dělit likvidační zůstatek. Další činnosti, které nesmí vynechat je provedení účetní závěrky, podání návrhu na výmaz společnosti a snažit se postupně se vypořádávat s věřiteli společnosti.

Likvidátor má dbát na to, aby měla likvidace řádný průběh a zajistit všechny potřebné kroky k tomu, aby likvidační zůstatek byl co nejvyšší. Tím, že soud rozhodne pravomocným rozhodnutím o výmazu společnosti z obchodního rejstříku, práce likvidátora skončí.«« Kdo je likvidátor? Diskuze, zkušenosti a recenze »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id137 (78)