Likvidace společností

Chcete nebo potřebujete zjistit, co je likvidace společnosti a jakým způsobem probíhá? Znáte důvody, na základě kterých se provádí? Pojďte si přečíst nejen o tom, co říká zákon.

Kdo je likvidátor?

Likvidátor je osobou, která se v případě, kdy společnost vstoupí do likvidace, stane orgánem této společnosti. Likvidátor je oprávněn jejím jménem konat právní úkony, které vedou k likvidaci společnosti. Likvidátor k provádění potřebných činností využívá odborníků v podobě právníků, daňových poradců apod. Má za úkol provést likvidaci takovým způsobem, aby proběhla co nejrychleji a nejefektivněji.«« Postup likvidace společností Povinnosti likvidátora »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id137 (78)