Likvidace společností

Chcete nebo potřebujete zjistit, co je likvidace společnosti a jakým způsobem probíhá? Znáte důvody, na základě kterých se provádí? Pojďte si přečíst nejen o tom, co říká zákon.

Postup likvidace společností

Jako první padne rozhodnutí, že podnik vstoupí do likvidace. Dále se jedná s vlastníky o tom, v jakém stavu se společnost nachází a jakou mají představu o vypořádání. Poté se provede zmapování společnosti a vstupní analýza, z čehož vyplyne optimální návrh na likvidaci (časový harmonogram likvidace, návrh na rozdělení likvidačních zůstatků apod.). Po vyřízení dokumentů například v podobě notářského zápisu vstupuje do řešení likvidátor (případně i poradci, spolupracovníci), který zajistí veškeré dokumenty a činnosti vedoucí ke zpeněžení majetku společnosti. Musí také proběhnout mimořádná účetní závěrka a poté, co je vše potřebné nachystané, začne proces likvidace. Společnost zcela zanikne výmazem z obchodního rejstříku.«« Zrušení a likvidace společností dle právních forem podnikání Kdo je likvidátor? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id137 (78)