Institut prekluze

Prekluze pohledávek. Uplynutí prekluzivní doby stanovené zákonem. Právní následky, které plynou z marného uplynutí doby. Prekluze je stanovená zákonem. Při prekluzi nezůstává zachováno ani právo ve formě naturální obligace.

Prekluze pohledávek

představuje jeden z právních následků marného uplynuti doby. Prekluze je způsobem zániku práva v důsledku jeho neuplatnění v zákonem stanovené lhůtě. K prekluzi práva musí soud přihlížet z úřední povinnosti, a to i v případě, když nebyla účastníkem právního vztahu namítnuta.Uplynutí prekluzivní doby stanovené zákonem »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id108 (46)