Vymáhání pohledávek

Wing Chun je víc než sebeobrana i bojové umění. Je to tradiční čínské bojové umění pro celkovou vitalitu a zdraví. více


V České republice je jedna z nejvyšších rozvodovostí v Evropě. Z toho vyplývají i problémy kolem výživného na děti z těchto rozvedených rodin. Často dochází k placení výživného až po zásahu soudu. více


Do finančních potíží se mohou dostat jak fyzické, tak právnické osoby. Neschopnost splácet své závazky je poměrně častým úkazem. A vzhledem k vyvíjející se ekonomické situaci lze říci, že případů bude přibývat. více


Pokud nás postihne exekuce, málokdo má odvahu čelit často nemorálním i nezákonným praktikám některých exekutorů. Je dobré vědět, jak má exekuce probíhat, jak a kdy se můžeme exekutorům účinně a s klidnou hlavou postavit. více


Datosměnka

01.12.2011

Potřebujete peníze? Chcete si půjčit od svého známého? Asi vám nebude chtít půjčit jen tak, na čestné slovo. Pak můžete využít doklad, který se nazývá směnka. Směnek existuje několik druhů. Jedním z typů směnky je datosměnka. více


Vymáhání směnky

15.09.2011

Potřebujete si půjčit peníze rychle a bez zbytečných průtahů? Pak můžete využít možnosti půjčit si peníze na některý z typů směnek. Velmi důležité je se dopředu důkladně seznámit se všemi právy a povinnostmi, které se k té či oné směnce váží. více


Rodinné právo zahrnuje mnoho oblastí, které si málokdo z nás uvědomuje. Je však důležité mít o nich alespoň základní povědomí dříve, než dojde k situaci, kdy budeme potřebovat právníka. více


Na advokátní kancelář je možné se obrátit v oblasti správního, trestního, obchodního, občanského, pracovního, či rodinného práva. Dluží Vám kamarád zapůjčené peníze? Potřebujete pomoc s dlužným výživným? více


Každý, kdo jenom trochu podniká, se s tím už setkal - nebo určitě brzy setká. Provedete práci, dodáte zboží a pak marně čekáte na proplacení Vaší faktury. Telefon nikdo nebere, na dopisy nikdo neodpovídá a zvonek u dveří je hluchý.... více


Dlužíte někomu peníze? Jedná se o firmu či soukromou osobu? Jaký je mezi tím rozdíl? Nebo jste na opačné straně a nevíte, jak si dopomoci ke svým penězům? Jak dosáhnout toho, aby vám dlužník vrátil vaše peníze? Kdy zasahuje exekuce? A jak pomůže? více


Společnost barra.cz, s.r.o. byla založena v roce 1994. Barra.cz působí na trhu tedy již 15 let. Postupem času se hlavní náplní činnosti barra.cz stala správa a vymáhání pohledávek. více


Způsobilost pohledávek k započtení mají pohledávky soukromoprávního charakteru, způsobilost k započtení nemají pohledávky veřejnoprávního charakteru. K započtení nejsou způsobilé ani pohledávky, jejichž započtení vylučuje zákon nebo dohoda účastníků. více


Odstupné představuje možnost jedné smluvní strany vyvázat se ze smlouvy s povinností poskytnout druhé smluvní straně odstupné jako určitou finanční kompenzaci újmy, která jí může odstoupením od smlouvy vzniknout. více


Účelem dohody o narovnání není zjistit, jaká vzájemná práva smluvních stran skutečné jsou, nýbrž předejít budoucím sporům tím, že sporná práva nahradí novými. Dohoda se netýká práv, na která účastníci nemohli v době sepisování dohody pomýšlet... více


Nemožnost plnění se může týkal i jen části plnění, pak zanikne povinnost jen pokud jde o tuto část. Věřitel však má právo ohledně zbývající části plnění od smlouvy odstoupil... více