Soudní vymáhání

Dluhová poradna

11.08.2014

Chcete si zrealizovat některé své přání nebo sny, avšak momentálně nemáte dostatek financí? Můžete si peníze půjčit a tím rychleji dosáhnout svého cíle. Položte si však otázku: „Je to skutečně nutné?“ více


Jak si vymoci výživné? Ocitli jste se v situaci, kdy nevíte, jak zajistit, aby dítě dostávalo vše to, co mu náleží? Pokud přemýšlíte, jak vymoci alimenty na dítě a to za celou dobu, co povinný rodič neplnil svoji vyživovací povinnost, zde najdete rady. více


V běžném životě dochází k momentům, kdy je potřeba se obrátit na odborného právníka, aby nám pomohl vyhrát jakýkoliv spor. Musíte řešit dědictví, prodej nemovitostí, sousedské vztahy, absolvujete rozvod, je nutné upravit péči o děti? více


Promlčecí lhůta

11.11.2011

Každému se někdy stane, že zapomene zaplatit složenku nebo například pokutu. Mnohem horší je, pokud zapomenete zaplatit, co náleží veřejným institucím. Zde pak narůstá dlužná částka velmi rychle. Někdy je však možné využít i promlčecí lhůty. více


Akademie je jedna ze společností, která využila servis dobré reputace MEDIAPOL. Trvání poškození obchodního jména a dopady. Jak se bránit pomluvě na internetu? Odborný tým se postará za Vás. Poškození práv společnosti a jednotlivců na internetu. více


Náplň činnosti soudního znalce není jen o soudních posudcích a odhadech cen nemovitostí, ale zahrnuje celou řadu komplexních služeb, které bude jednou v životě potřebovat každý z nás. více


Se službami soudního znalce se můžeme setkat v několika různých odvětvích. Soudní znalec může rozhodovat o osudu našeho dítěte v případě rozvodu, o špatné práci lékařů v případě nevydařené operace, také při oceňování majetku nebo oceňování škod. více


Rodinné právo

26.07.2011

Rozvod je pro všechny zúčastněné jistě ne moc příjemnou záležitostí. Pokud už k němu dojde, je důležité být dobře připraven na všechny situace, které mohou nastat a především znát svá práva. více


Činnost soudního znalce spočívá především ve vypracování znaleckých posudků nebo odhadů cen nemovitostí. Znalec však nabízí i další služby, které využijí jednak soukromé osoby v běžném životě a jednak jsou jeho služby využívány v průběhu soudního řízení. více


Soudní znalec dokáže vypracovat znalecké posudky nebo znalecké odhady v řadě oborů lidské činnosti. Služby soudního znalce využijeme jako soukromé osoby v běžném životě, nebo jsou jeho služby využívány při soudním řízení. více


Práce soudního znalce spočívá zejména ve vypracování znaleckých posudků či odhadů cen nemovitostí, ale nejen to. Soudní znalec nabízí celou řadu komplexních služeb, které v běžných životních situací běžně využijeme. více


Velká většina lidí či podniků se setká se situací, kdy se dlužník nemá k zaplacení pohledávky po splatnosti. Je několik možností, jakým způsobem tyto pohledávky vymoct. Jen vybrat ten správný, aby vymáhání bylo co nejefektivnější. více


V našich životech hraje rodina a vztahy v rodině natolik důležitou roli, že se problematika jejího právního uspořádání a rodinněprávních vztahů nezbytně týká každého z nás. Ani v tomto odvětví práva ale není někdy jednoduché se správně orientovat. více


Obchodní zákoník rozlišuje podstatné a nepodstatné porušení smlouvy. V případě podstatného porušení smlouvy spočívajícím v prodlení má oprávněná smluvní strana právo odstoupit od smlouvy ihned, jestliže to oznámí straně v prodlení bez zbytečného odkladu. více


Výpověď je neúčinná ohledně závazku zdržet se nějaké činnosti, pokud z jeho povahy nebo ze smlouvy vyplývá, že závazek je rasově neomezen. Zdržet se nějaké činnosti znamená upustit od činnosti, k níž je subjekt oprávněn. více