Účetní poradenství

Pokud podnikáte nebo máte firmu, tak se jistě potýkáte s oblastí účetní. Pokud pracujete v jiném oboru než ekonomickém, tak je v podstatě nad lidské síly sledovat všechny změny týkající se této sféry. Proto se vám hodí mít svého účetního.

Účetní poradenství

Účetnictví jako takové může být opravdu klasické poradenství, kdy se účetního zeptáte jen na určitou oblast anebo jej využijete nárazově jako např. při podání daňového přiznání, ale rovněž využijete** účetního** nastálo, kdy vám vede agendu ohledně podnikání. To často za pomocí daňové evidence nebo účetnictví. Předně, aby nedošlo k mýlce, účetnictvím se nazývá to, co dříve bylo podvojné účetnictví. Daňová evidence je pak oblast, která dříve byla** jednoduché účetnictví**. Účetního ale můžete využít i v případě, když budete chtít vypracovat finanční plán nebo pomoci s žádostí o dotace. Pravda, toto už nejsou oblasti, které by měl účetní ovládat, ale protože profesionálové se pohybují ve více oblastech, tak své znalosti uplatňují ve více odvětvích.

Daňové přiznání

Spousta lidí daňové přiznání vnímá jako úkon, který se provádí jednou ročně a to vnímají dokonce i ti, kteří jej podávat nemusejí. Nelze přehlédnout v médiích, když se blíží konec, do kdy lze přiznání odevzdat, protože lidé chodí na poslední chvíli, jsou jim posunovány termíny apod. Informací kolem daňového přiznání je více než dost, přesto lidé, kteří nepracují v oboru, raději tuto službu nechají na někom jiném. Je to z ryze praktických důvodů, protože nejen rok co rok, ale několikrát za rok vláda udělá mnoho změn, které člověk nestačí běžně ohlídat, proto komplikovaný formulář nechá raději zpracovat účetním. Je to rychlejší a finančně vás to nezruinuje.

Daňové přiznání se nemusí podávat ročně, existují povolání, která musejí přiznání dávat vícekrát za rok. My si ale přiblížíme to klasické roční, které je nejbližší většině.

Daňové přiznání dává majitel firmy, podnikatel, ale i ten, kdo není živnostník. Pokud jste jen hlášeni na finančním úřadě, protože u vaší volné činnosti to stačí, tak i tak musíte podat daňové přiznání. To se týká těch, jež měli za daný rok zdanitelné příjmy vyšší než 15 000 korun. Pak se jedná o ty, kteří neměli příjmy vyšší než 15 000 korun, ale mají** daňovou ztrátu**. Dále sem spadají i ti, kteří měli kromě zaměstnaneckých příjmů i další zdanitelné příjmy vyšší než 6 000 korun. Stejně tak se daňové přiznání týká těch, jež měli dvě a více zaměstnaneckých úvazků.

Vyplněný formulář, kde se ukáže stav vašeho podnikání, pak ukáže, zda vám stát něco vrátí ze záloh anebo budete muset něco doplatit. Pokud budete ještě muset vynaložit nějaké finance, tak je třeba daně zaplatit v témže termínu, jako jste podali daňové přiznání. Platí se buď poštovní poukázkou, na finančním úřadě, příkazem k úhradě nebo na pobočce České národní banky.

Daňová evidence

Tato činnost se zabývá** monitorováním vašeho podnikání**. To znamená, že se např. hlídá vaše hospodaření, účtují příjmy a výdaje pro plátce i neplátce DPH do peněžního deníku, patří sem zasílání mezd na bankovní účty, sledují se střediska, výkony a zakázky a spolupracuje se s bankou. Pak je tu sféra kolem majetku, kdy se vede evidence a hlídá se stav vašich materiálních dispozic, hlídají se účetní a daňové odpisy. Pak se nabízí příprava podkladů pro příslušné úřady, které samozřejmě musí být v perfektním pořádku, protože jinak úředníci dělají leckdy velké problémy. Nabízí se i měsíční a roční uzávěrky a daňová přiznání.

Účetnictví

Zde se prolíná mnoho oblastí s daňovou evidencí. Do této sféry pak konkrétně spadá vedení rozvahy a výsledovky, účtování, sledování majetku a odpisů, měsíční nebo čtvrtletní DPH, měsíční závěrky, sleduje se stav saldokonta, střediska, výkony a zakázky, výroba, prodej nebo pokladna. Pak se také monitoruje stav skladů a provádí se kontrola hospodaření ve skladu. Rovněž se hlídá a zajišťuje posílání mezd na účty, kombinuje se úkolová, časová a měsíční mzda a neopomenutelnou oblastí je i placení zdravotního a sociálního pojištění. Rovněž sem spadá vypracování měsíčních a ročních odpisů, uzávěrek, příprava podkladů pro úřady a daňová přiznání.

Služeb, které vám účetní může poskytnout je samozřejmě mnohem více. Nastínili jsme jen pár těch, se kterými si lidé neví rady a většinou nadávají na zákony. Leckdy nadávají, ale i účetní, protože politici neustále něco mění a tím pádem se nestanoví jasná pravidla po delší dobu. Účetní jsou lidé, kteří nejen rozumí svému oboru, ale i sledovatelé různých změn v zákonech. Tímto vědomím vám tak mohou ušetřit jednak hromadu peněz, ale také vás ochrání před různými pokutami.

Účetnictví je složitý obor, protože profesionál se musí v jednotlivých zákonech a nařízeních vyznat podobně jako právník. Navíc nejde jen o to, že se účetní naučí zákoník, ale musí sledovat i případné změny, které politici provedou a to je velmi časté, protože leckdy se zákon nestačí ani ohřát a už je zase pozměněn. Účetní pak nejen, že sledují danou situaci v soukromí prostřednictvím médií, ale rovněž absolvují školení, kde se dozvídají více. Proto se obraťte na profesionála, který vám poradí s ekonomickým chodem firmy. Ušetří vám to spoustu času a peněz.«« Účetní poradenství Diskuze, zkušenosti a recenze »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id3226 (910)