Směnka a sebevražda

Přišel za vámi obchodní partner s tím, že zrovna nemá na zaplacení, ale podepíše vám směnku? Nemáte momentálně na zaplacení a chtěli byste to vyřešit podepsáním směnky? Jak zařídit, aby se podepsaná směnka nestala důvodem vaší sebevraždy?

Co je to směnka

Směnka je** úvěrový cenný papír**, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku. Obecně vzato je to prostředek placení nebo ručení. Směnka slouží buď jako platební prostředek, nebo jako zajištění závazku.Co znamená směnka pro dlužníka »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id158 (100)