Směnka a mrtvý dlužník

Směnka se stává součástí života mnoha z nás mnohem častěji, než by se zdálo. Rozhodneme-li se tedy, že si půjčíme peníze a podepíšeme spolu se smlouvou o půjčce také směnku, měli bychom si vše řádně promyslet.

Směnka a dlužník, který zemřel

Lidé se rodí a umírají, to je koloběh života. V běžném životě se tedy může stát, že dlužník, který směnku podepsal, zemře. A jak to tedy potom je s danou směnkou? Obecně však platí, že lze směnku v dědickém řízení uplatnit, neboť by bylo proti rozumu, kdyby dědicové dědili pouze majetek pozůstalého a nikoli jeho dluhy. Stane-li se tedy, že dlužník zemře, je potřeba navštívit advokáta, který se otázkou dědického řízení zabývá. Smrt dlužníka, který směnku podepsal je dosti prekérní situací a je tedy potřeba vše důkladně probrat s odborníky, tedy právníky, kteří se těmito situacemi setkali jistě již mnohokrát a jsou tedy oprávněni nám poradit co nejlépe.«« Směnka Diskuze, zkušenosti a recenze »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id166 (108)