Směnka a mrtvý dlužník

Směnka se stává součástí života mnoha z nás mnohem častěji, než by se zdálo. Rozhodneme-li se tedy, že si půjčíme peníze a podepíšeme spolu se smlouvou o půjčce také směnku, měli bychom si vše řádně promyslet.

Směnka

Všichni víme, jak asi směnka vypadá, ale již málokdo ví o směnce něco bližšího. Směnka je obchodovatelný cenný papír a jako takový opravňuje jeho majitele, aby se domáhal jejího zaplacení po dlužníkovi. Směnka musí obsahovat přesnou sumu a konkrétní čas a místo, kde byla sepsána a samozřejmostí jsou rovněž podpisy, kterými se vše, co je na směnce **sepsáno stvrzuje. **Směnky podléhají směnečnému a šekovému zákonu č. 191/1950 Sb., ve znění zákona č. 29/2000 Sb.

Co jsou půjčky na směnku?

Půjčky na směnku jsou půjčky, které jsou mimo smlouvy o půjčce podloženy také směnkou, která se podepisuje na částku, která je uvedena ve smlouvě. Půjčka na směnku patří mezi tzv. půjčky neúčelové, což znamená, že nemusíme udávat, na co bude půjčka použita. Samotná směnka zde slouží k tomu, aby v případě neplnění závazků ze strany žadatele o půjčku, věřitel tuto půjčku vymáhal prostřednictvím směnky. V praxi to znamená, že věřitel nemusí vše složitě vymáhat prostřednictvím zdlouhavých soudů, ale právě díky směnce bude vše probíhat daleko rychleji.

Na co dát při půjčce na směnku pozor?

Při sepisování smluv a směnek bychom měli pečlivě celou smlouvu pročíst, neboť se zde ukrývá spousta nástrah, z nichž ta největší je vysoká úroková sazba a tím pádem také RPSN, což je roční procentuální sazba nákladů. Tyto údaje jsou udávány většinou pouze malým miniaturním písmem, které mnoho z nás ani nečte. Proto je vhodné, vzít si smlouvu domů a v klidu pročíst popřípadě se poradit s odborníkem.«« Směnka a mrtvý dlužník Směnka a dlužník, který zemřel »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id166 (108)