Ručení družstevním bytem

Jak je to s ručením družstevního bytu? Může si to nájemník vůbec dovolit? A jaké vyvstávají situace, kdyby mohla tato osoba ručit něčím takovým? S tím vás seznámíme, ať víte, jaké máte možnosti.

Jak se neocitnout na ulici?

Toto je důležitá otázka, pokud bydlíte v bytě, jenž není váš. Musíte mít smlouvu, která vám zajistí určitou možnost flexibility. Asi sice nenarazíte na družstvo, které by se zavázalo, že nikdy nebude ručit nebo jinak manipulovat se svým majetkem. Pokud se dostane do bezvýchodní situace, tak se nebude ohlížet na potřeby nájemníků a sám se nezruinuje. Lze z této situace ale vyjít korektně. Můžete mít ve smlouvě třeba určitou výpovědní lhůtu, lze se domluvit na tom, že budete vědět o krocích družstva, abyste se mohli včas odstěhovat. Rozhodně ale dbejte na to, aby se nemohlo stát, že jednou přijdete domů a byt bude vystěhován nebo budete mít šibeniční termín k přestěhování. Proto se nebojte oslovit právníky a poraďte se s nimi, jak postupovat, abyste neprohloupili.«« Může nájemník ručit družstevním bytem? Diskuze, zkušenosti a recenze »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id165 (107)