Ručení družstevním bytem

Jak je to s ručením družstevního bytu? Může si to nájemník vůbec dovolit? A jaké vyvstávají situace, kdyby mohla tato osoba ručit něčím takovým? S tím vás seznámíme, ať víte, jaké máte možnosti.

Co je družstevní byt?

Zde si především vysvětlíme dva pojmy, které se lidem mohou plést. Ta situace, kterou zde rozebíráme a skutečnost, kdy se jedná o družstevní byt, je taková, že nájemník není plnohodnotným majitelem nemovitosti. Bydlí v bytě, které buď celkově nebo částečně spadá pod družstvo. V prvním případě mu byt družstvo vlastně jenom pronajímá. Ve druhé obměně může mít nájemník třeba podíl v družstvu, ovšem i tak mu byt celý nepatří a nemůže si tedy zakládat půjčky, kde ručí tímto majetkem.

Často si lidé ale pletou i tu situaci, kdy třeba vlastní byt v činžovním domě a nájemníci založili družstvo kvůli společným aktivitám jako jsou opravy a různé údržby domu. Zde pak byt jako jednotka může náležet každému nájemníkovi, ovšem je zapotřebí se starat o společné prostory, proto vzniká družstvo.«« Ručení družstevním bytem Lze ručit družstevním bytem? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id165 (107)