Ručení členů představenstva vůči věřitelům

Máte chuť jít do nějakého projektu, ale odpovědnost spíše padá na někoho jiného? Co když ten jiný udělá něco špatně? Jak vás poškodí? A můžete se domáhat náhrady? Se vším vám poradíme.

Kde se s touto problematikou můžete setkat? Nabízí se třeba družstva, akciové společnosti a jiné struktury, kde jsou představenstva. Tato uskupení mají velmi flexibilní fungování. Pokud jste věřitel, tak se vám nabízí výhoda, že toho nemusíte tolik zastávat, jelikož tam je představenstvo. Na druhou stranu zase tu může být riziko, že při neobratném jednání můžete i o něco přijít. Samozřejmě, že existují zákony, které upravují práva a povinnosti vztahu představenstva a věřitele, ovšem různé průtahy pak mohou způsobit problém. Pojďme se na danou situaci podívat více.Vztah - představenstvo a věřitel »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id164 (106)