Pohledávka za zemřelým

Může se stát, že když někdo zemře, tak po sobě nechá dluhy. Kdo je pak zaplatí? Jak se bránit? A lze to vůbec? Jsou situace, na které byste v životě měli být připraveni. Pomůžeme vám.

Může jít o vašeho blízkého, na kom vám záleželo, ale třeba i o někoho, s kým jste se nestýkali. Je spousta** manželství**, kdy stále sezdaní spolu nežijí, mají jiné partnery a žijí separátní životy. Stačilo udělat jen majetkové vyrovnání **a rozvod tito lidé neřešili. Co když se ale stane, že jeden bude mít **problémy. Může pak manžel/ka mít problémy po někom, koho třeba dvacet let neviděl?Co je pohledávka? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id163 (105)